Hệ thống phân phối

Địa chỉ nhà thuốc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Hải Linh Số nhà 95 Đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh 0987341108
2 Nhà thuốc Tâm Đức Số 5 - ngõ 2 - Nguyễn Văn Ngọc - Ba Đình 0989882508
3 Nhà thuốc Hải Linh 61 Cửa Bắc Ba Đình - Hà Nội 0989882508